تماس با ما

تماس با ما

ساعت کاری

شنبه ال چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

ساعت کاری

شنبه ال چهارشنبه ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰

ایمیل

amingholami۷۴@yahoo.com

ایمیل

amingholami۷۴@yahoo.com

اطلاعات تماس

۰۲۶۳۲۵۳۲۹۹۹

اطلاعات تماس

۰۲۶۳۲۵۳۲۹۹۹

پارکینگ

کرج ،عظیمیه،میدان مهران،خیابان ندای جنوبی،نبش بن بست رز ،ساختمان پزشکان تخت جمشید،طبقه ۴

پارکینگ

کرج ،عظیمیه،میدان مهران،خیابان ندای جنوبی،نبش بن بست رز ،ساختمان پزشکان تخت جمشید،طبقه ۴

آدرس

کرج ،عظیمیه،میدان مهران،خیابان ندای جنوبی،نبش بن بست رز ،ساختمان پزشکان تخت جمشید،طبقه ۴

آدرس

کرج ،عظیمیه،میدان مهران،خیابان ندای جنوبی،نبش بن بست رز ،ساختمان پزشکان تخت جمشید،طبقه ۴